તમામ જિલ્લાઓમાં આવતીકાલથી મોલ તેમજ માર્કેટીંગ કોમ્પલેક્ષ સિવાય તમામ દુકાનોને છૂટ અપાશે

CM વિજય રૂપાણીએ રાજ્યના નાના-મોટા દુકાનધારકો, ધંધા વ્યવસાયકારો માટે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કર્યો છે

  • ભારત સરકારના જાહેરનામાના અનુસંધાને મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ રાજ્યમાં આ નિર્ણયનો અમલ કરવાની જાહેરાત કરી છે. આજે બપોરે ગુજરાત સરકારે આ નિર્ણય કર્યો હતો. જે મુજબ આવતીકાલે રવિવારથી ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં શોપિંગ મોલ તેમજ માર્કેટિંગ કોમ્પલેક્ષ તો સિવાયની તમામ દુકાનોને વ્યવસાય કરવા માટેની છૂટ અપાશે.
  • ધંધો વ્યવસાય કરવા માટેની છૂટછાટ નિયમો અને શરતોને આધિન આપવામાં આવી છે.
  • તદ્દઅનુસાર, જે દુકાનો-ધંધા વ્યવસાયને વ્યવસાય માટે છૂટ આપવામાં આવી છે તે વિસ્તાર કન્ટેઇનમેન્ટ વિસ્તારની બહાર હોવો જોઇશે .
  • દુકાન-ધંધા વ્યવસાયના નિયમિત સ્ટાફના પ૦ ટકા સ્ટાફ રાખવાનો રહેશે.
  • માસ્ક પહેરવાનું અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવવાનું પણ ફરજિયાત પાલન દુકાન-ધંધા વ્યવસાયકારોએ કરવાનું રહેશે.
  • જે-તે સ્થાનિક સત્તામંડળે જાહેર કરેલા કન્ટેઇનમેન્ટ વિસ્તારો માન્ય ગણાશે.
  • મુખ્યમંત્રીએ આ ઉપરાંત એવો પણ નિર્ણય કર્યો છે કે ગુજરાત માં IT તેમજ ITES ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં પણ પ૦ ટકા સ્ટાફ કામકાજ માટે રાખવાની શરતે અને જો આવી ઇન્ડસ્ટ્રી કન્ટેઇનમેન્ટ ઝોન બહારના વિસ્તારમાં હોય તો તેવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝને પણ મંજૂરી આપવામાં આવશે.

One Reply to “તમામ જિલ્લાઓમાં આવતીકાલથી મોલ તેમજ માર્કેટીંગ કોમ્પલેક્ષ સિવાય તમામ દુકાનોને છૂટ અપાશે”

Comments are closed.