મોંઘવારી ભથ્થામાંથી બચેલા રૂ. 96,૦૦૦ કરોડ ગરીબોને રોકડા આપી દો

કેન્દ્ર સરકારે તેના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોનેઆ વર્ષના આરંભથી દોઢ વર્ષ સુધી મોંઘવારી ભથ્થું નહિ આપવા અંગે જે નિર્ણય લીધો છે તેને અમે આવકારીએ છીએ. સરકારી સાહસોના કામદારો સહિત દેશમાં કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારોના માત્ર ૧.૭૩ કરોડ કર્મચારીઓ છે.

જ્યારે લગભગ ૪૬ કરોડ કામદારો અસંગઠિત વર્ગમાં છે કે જેમાંના મોટા ભાગના સ્થિર માસિક પગાર કે વેતન ધરાવતા નથી. તેથી અમે, આ રીતે બચેલી રકમ ગરીબોને સીધી જ તેમના બેંક ખાતામાં રોકડ સ્વરૂપે આપવી જોઈએ.

ગુજરાતના જાણીતા અર્થશાસ્ત્રી અને પ્રો. હેમંતકુમાર શાહ તેમજ PUCL, ગુજરાત સોશિયલ વોચનાના મહેશ પંડયાએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને આ સંદર્ભમાં એક પત્ર પણ લખ્યો છે જેમાં તેઓએ જણાવ્યું છે કે

(1) જ્યારે ગયા ઑક્ટોબર મહિનામાં જુલાઈ મહિનાથી અસર પામે તે રીતે પાંચ ટકા ડીએ વધારવામાં આવ્યું ત્યારે એમ કહેવામાં આવ્યું હતું કે સરકાર પર વર્ષે રૂ. ૧૬૦૦૦ કરોડનો બોજો વધશે. આટલો જ બોજો પેન્શનરોને પણ ડીએમાં વધારો આપવામાં આવે તો પડે છે. એટલે કે વર્ષમાં રૂ.૩૨,૦૦૦ કરોડનો ખર્ચ માત્ર ૫ ટકા ડીએ એક વાર વધારવાથી વધે છે.

(૨) સરકારે કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માત્ર દોઢ વર્ષમાં ત્રણ વખત ડીએ વધારવામાં નહિ આવે એમ કહ્યું છે. એનો અર્થ એ થાય કે કુલ રૂ. ૯૬,૦૦૦ કરોડ બચી જશે.

(૩) આ રૂ. ૯૬,૦૦૦ કરોડ ગરીબોને આપવામાં આવે. એ માટે રાષ્ટ્રીય અન્ન સલામતી ધારા-૨૦૧૩ હેઠળ ઓળખી કાઢવામાં છે તે ૮૦ કરોડ ગરીબોને તેમના બેંક ખાતામાં દર છ મહિને રૂ. ૨૦૦૦ પાંચ વ્યકિતના પરિવાર દીઠ આપવામાં આવે.

(૪) વળી, પીએમ કેર્સ ફંડમાં એક જ સપ્તાહમાં જે રૂ. ૬,૫૦૦ કરોડ જમા થયા છે અને જૂના પ્રધાન મંત્રી રાહત નિધિમાં જે રૂ. ૩૮૦૦ કરોડ સિલક છે તે પરિવાર દીઠ રૂ. ૬૦૦ એક જ સમયના અનુદાન તરીકે આ ગરીબ પરિવારોને તત્કાળ આપવામાં આવે તેવી પણ અમે માગણી કરીએ છીએ.

(૫) કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓની સંખ્યા ૪૮.૩૪ લાખ છે અને પેન્શનરો ૬૫.૨૬ લાખ છે. તેઓ ભારતીય સમાજમાં મોટે ભાગે ઉચ્ચ વર્ગમાં સ્થાન ધરાવે છે. આ વર્ગ આટલું બલિદાન કામચલાઉ ધોરણે આપે તો અમને વાંધો નથી. તેથી અમે તે રકમ બીજા કશાયમાં વાપર્યા વિના સરકારે સીધી કંગાલિયતમાં જીવી રહેલા ગરીબોને આપવી જોઈએ એમ અમે માનીએ છીએ.