વિડિયો: મુખ્યમંત્રી બર્માવાલા પ્રદેશ પ્રમુખ મહારાષ્ટ્રના અને મંત્રીઓ બધા કોંગ્રેસના ક્યાં સુધી ચાલશે?

પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શંકરસિંહ વાઘેલાના ટ્વીટર પર નથી ભાજપ સરકારની આકરી ટીકા