ગુજરાતમાં આવતા શૈક્ષણિક વર્ષમાં કોઇ શાળા ફી વધારો કરશે નહી

લોકડાઉન પૂરૂં થયા પછી શાળાઓ ફીની વસુલાત માટે કોઇ ઉતાવળ નહી કરે

વાલીની આર્થિક સ્થિતી અને સગવડ મુજબ 6 મહિના સુધી ફી ભરવાની મર્યાદા અપાશે

ગુજરાતની શાળાઓમાં લોકડાઉન પૂર્ણ થયા પછી કોઈપણ શાળા વિદ્યાર્થી કે વાલી પાસેથી ફીની વસુલાત કરવા માટેની ઉતાવળ કરી શકશે નહીં એટલું નહીં નવા શૈક્ષણિક સત્રથી શાળાઓ ફીમા વધારો પણ લઇ શકશે નહીં આવ નિર્ણય સરકારે લીધો હોવાની જાહેરાત આઇ.એ.એસ અશ્વિની કુમારે કરી છે.

ત્રિમાસિકને બદલે માસિક ફી ભરવાની પણ સંમત્તિ અપાશે.ધોરણ-૧૦ અને ૧ર ની બોર્ડની પરિક્ષાના પેપરોની કેન્દ્રીય મૂલ્યાંકન કામગીરી તા. ૧૬ એપ્રિલ ગુરૂવારથી શરૂ થશે .

આ કામગીરીમાં જોડાનારા શિક્ષકોની સુરક્ષા-સલામતિ સોશિયલ ડીસ્ટન્સીંગ નોમ્સ વગેરેની વ્યવસ્થા રાજ્ય સરકાર કરશે, તેમજ જ્યાં જરૂર જણાય ત્યાં વધારાના ઓરડાઓની વ્યવસ્થા પણ આ હેતુસર કરવામાં આવશે. રાજ્યની કોલેજો અને યુનિર્વસિટીઝમાં તા. ૧પ એપ્રિલથી ૧૬ મે સુધી એક માસનું વેકેશન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે કોલેજો-યુનિર્વસિટીઓની પરિક્ષા બાબતે હવે પછી યુ.જી.સી.ના પરામર્શમાં રહીને નિર્ણય કરવામાં આવશે. આગામી વર્ષના શૈક્ષણિક સત્રના વર્ષ માટે પણ યુ.જી.સી.ના પરામર્શમાં રહી નિર્ણય કરાશે.