જુઓ, સરસપુરમાં રથયાત્રાનું કરાયું રિહર્સલ કરાયું

સરસપુરમાં રથયાત્રાનું કરાયું રિહર્સલ કરાયું તેમજ દરમ્યાન ફૂટ્યા ફટાકડા ટ્રેટર સાથે કરાયું રિહર્સલ. ક્રાઇમ બ્રાન્ચના ઉચ્ચ અધિકારીઓ હાજર રહ્યા.