દિલ્હી જવા માટેની પ્રથમ ટ્રેન આજે અમદાવાદથી રવાના થશે

માત્ર કન્ફર્મ ઇ-ટિકીટ ધરાવતા યાત્રિકોને જ સ્ટેશનમાં પ્રવેશ અપાશે આગામી દિવસોમાં વધુ ટ્રેનો દોડશે

૧૭મી મે સુધી સમગ્ર દેશમાં ત્રીજુ લોકડાઉન છે પરંતુ કેન્દ્ર સરકારે અચાનક જ નિર્ણય લઈ લેતા દેશમાં કેટલીક ટ્રેનો આજથી ઉપાડવાનું નક્કી કર્યું છે. જે મુજબ અમદાવાદના સાબરમતી રેલવે સ્ટેશનથી દિલ્હી જવા માટેની પ્રથમ ટ્રેન આજે રવાના થશે. ત્યાર બાદ આગામી દિવસોમાં રેલવે તંત્ર અન્ય ટ્રેનનો પણ દોડાવશે યાત્રીકો અને તેમને મૂકવા આવનારા વાહન ચાલકોની અવર-જવર કન્ફર્મ ઇ-ટિકીટ પર કરવા દેવાશે અન્ય કોઇ આધાર-દસ્તાવેજોની જરૂર નથી.

ભારત સરકારના રેલ્વે મંત્રાલય દ્વારા તબક્કાવાર રેલ સેવાઓ શરૂ કરવામાં આવનાર છે. આ સેવાઓ અન્વયે અમદાવાદ-સાબરમતી સ્ટેશનથી દિલ્હી જવા માટેની પ્રથમ ટ્રેન આજે રવાના થશે.રાજ્યના પોલીસ મહાનિદેશક શિવાનંદ ઝાએ આ ટ્રેન સેવાના યાત્રીકો અંગે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે, માત્ર કન્ફર્મ ઇ-ટિકીટ ધરાવનારા યાત્રીકોને જ સ્ટેશનમાં પ્રવેશ અપાશે.

એટલું જ નહિ, આવા યાત્રીકો તથા તેમને સ્ટેશન સુધી મૂકવા આવનારા વાહનચાલકની અવર-જવર માટે કન્ફર્મ ઇ-ટિકીટને માન્ય રાખવામાં આવશે. પોલીસ મહાનિદેશકએ જણાવ્યું છે કે, આ હેતુસર અન્ય કોઇ આધાર-દસ્તાવેજોની જરૂરિયાત રહેશે નહિ.