ખતરનાક કોરોનાવાયરસએ શું શીખવાડ્યું ?

 • જીવનમાં સ્વછતા લાવતા શીખવાડ્યું.
 • ફેમીલી સાથે સમય વિતાવતા શીખવાડ્યું.
 • બહારનું નહિ ખાવાંનુ શીખવાડ્યું.
 • વધારે કઠોળ ખાતા શીખવાડ્યું.
 • પોતાની ફરમાઈશ વગરનું ગરમ અને ટાઇમસર જમતાં શીખવાડ્યું.
 • બાળકોને બહારનું જંકફુડ નહીં ખાવાનું શીખવાડ્યું.
 • મૃત્યુ પાછળ બેસણા ન કરવાનું શીખવાડ્યું.
 • મૃત્યુ પાછળ ગુરુ-પારાયણ નહીં કરવાનું શીખવાડ્યું.
 • મૃત્યુ પાછળ લાડવા નહીં કરવાનું શીખવાડ્યું.
 • પાન-મસાલા ઘરે બનાવતાં શીખવાડ્યું.
 • છોકરાઓને ઘરે ટયુશન કરાવતા શીખવાડ્યું.
 • બાળકો ને ઓનલાઇન શિક્ષણ લેતા શીખવાડ્યું.
 • ઈસ્ત્રી વગર ના કપડાં પહેરતા શીખવાડ્યું.
 • રોજ ઘરે સેવીંગ કરતા શીખવાડ્યું.
 • ઘરે દિકરાના વાળ કાપતા શીખવાડ્યું.
 • શારીરિક કસરત અને યોગ કરતાં શીખવાડ્યું.
 • શરીરને માનસિક, શારીરિક આરામ આપતા શીખવાડ્યું.
 • રસોડામાં પત્નીને મદદ કરતા શીખવાડ્યું
 • ભગવાનની પૂજા-પાઠ દરરોજ ઘરે જ કરતાં શીખવાડ્યું.
 • પોલીસ, ડૉક્ટર, નર્સ અને સફાઈ કર્મચારીઓનું સમ્માન કરતાં શીખવાડ્યું.
 • આપણા જીવની કિંમત શીખવાડી.
 • ઓછી આવકમાં ઘર કઈ રીતે ચલાવવું તે શીખવાડ્યું.
 • માણસને માણસાઈ શિખવાડી. આટલું જીવનમાં દરરોજ કરીએ તો એક સુખી થવાનો અવસર છે.